How to Write a sick leave letter to your School/College?

Despite technological progress, the skill of writing a good letter is still important. You should always be able to compose an effective letter for every circumstance, including writing a letter for a scholarship, a letter to a friend, an official letter, or any type of informal letter. It’s simple to locate letter samples in English for any situation using Google, but finding decent letters in Nepali might be challenging. To assist anyone with writing letters in Nepali, we have gathered letter examples below.

Before showing you a sample of the letter, first of all, let’s learn the process. To write a sick leave letter to the school, follow these steps:

 • Start your letter by the date at the top of the letter.
 • Write the letter to the right person straight away, who is typically the teacher, professor, or school principal.
 • Mention your condition as the primary cause of your absence at the beginning of the letter.
 • Mention the date and total days that you will be missing class.
 • Describe your sickness, why it restricts you from going to school, and how it could impact your ability to complete your coursework.
 • Give the school your word that you’ll catch up on any missing work as soon as you’re back in class.
 • Ask for any homework or assignments you can finish while you’re not in class.
 • Thank the school for being kind and helpful while you were away.
 • At the end of the Letter, clearly write down your Signature, Name, Class & Section, and Address.
 • If extra information or proof is required, such as a doctor’s letter, medical bill, and prescription please provide it.
 • Keep the letter’s tone polite and professional, and be careful to stick to any rules or criteria your school may have established for sick leave letters.

Sick leave letter to your School/College Sample


Date: 2022/2/22

To the [Teacher/Professor/Principal]

[Your School Name]

[Your School Address]

Subject: Sick Leave for [1/2/3/4] Days

Respected [Sir/Madam],

I am writing to let you know that I will be unable to attend school for the next [1/2/3/4] days due to [illness/fever/disease name]. I have been experiencing [symptoms] and need to stay home to rest and recover.

I apologize for any inconvenience this may cause and understand the importance of attendance and keeping up with schoolwork. However, I feel that it is necessary for me to take the time to fully recover before returning to school.

I will make sure to catch up on any missed work or assignments as soon as I return to school. In the meantime, please let me know if there are any assignments or work that I can complete at home to keep up with my studies.

Thank you for your understanding and support during this time.

Sincerely,

[Your Signature]

[Your Name]

[Your Class and Section]

[Your Address]


I hope this may help you a lot in writing a letter to your school. Now, it’s time to learn how to write a leave letter to your school in Nepali.

प्राविधिक प्रगतिको बावजुद, राम्रो पत्र लेख्ने सीप अझै महत्त्वपूर्ण छ। तपाई सधैं हरेक परिस्थितिको लागि एक प्रभावकारी पत्र रचना गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, एक छात्रवृत्ति को लागी, आधिकारिक पत्र, वा अनौपचारिक पत्रको कुनै पनि प्रकार सहित। गुगल प्रयोग गरेर कुनै पनि परिस्थितिको लागि अंग्रेजीमा पत्र नमूनाहरू भेटाउन सरल छ, तर नेपालीमा सभ्य अक्षरमा पत्र नमूना फेला पार्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। नेपालीमा पत्र लेख्न वा कसैलाई सहयोग गर्न, हामीले तल पत्रका उदाहरण तयार पारेका छौं।

तपाइँ विरामी हुँदा विद्यालयलाई बिरामी बिदाको लागि पत्र कसरी लेख्ने? आउनुहोस् चिठी कसरी लेख्ने वारे बुझौ। तपाईलाई पत्रको नमूना देखाउनु अघि, सबै भन्दा पहिले, प्रक्रिया सिकौं। विद्यालयमा बिरामी बिदाको पत्र लेख्न, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:

 • पत्रको शीर्षमा मितिबाट आफ्नो पत्र सुरु गर्नुहोस्।
 • पत्र सधै सही व्यक्तिलाई लेख्नुपर्दछ, जो सामान्यतया शिक्षक, प्रोफेसर, वा स्कूल प्रिन्सिपल हुने गर्दछ।
 • पत्रको विषय लेख्दा तपाईको अनुपस्थितिको प्राथमिक कारणको रूपमा तपाईको अवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।
 • तपाईंले कक्षा छुटाउनुहुने मिति र कुल दिनहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
 • तपाईको बिमारीको वर्णन गर्नुहोस्, यसले तपाईलाई विद्यालय जान किन प्रतिबन्धित गर्छ, र यसले तपाईको पाठ्यक्रम पूरा गर्ने तपाईको क्षमतालाई कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि पत्रमा सामेल गर्नुहोस्।
 • पत्र लेख्दा तपाई कक्षामा फर्कने बित्तिकै कुनै पनि छुटेको काम पुरा गर्ने बारे बताउनुहोस् ।
 • तपाईंले कक्षामा नभएको बेला पूरा गर्न सक्ने कुनै पनि गृहकार्य वा कार्यहरूको बारेमा सोध्नुहोस्।
 • तपाई बिरामी हुँदा दयालु र सहयोगी भएकोमा स्कूललाई ​​धन्यवाद दिनुहोला।
 • पत्रको अन्त्यमा, स्पष्ट रूपमा आफ्नो हस्ताक्षर, नाम, कक्षा र खण्ड, र ठेगाना लेख्नुहोस्।
 • यदि थप जानकारी वा प्रमाण (जस्तै डाक्टरको पत्र, मेडिकल बिल, र प्रिस्क्रिप्शन) आवश्यक छ भने, कृपया यसलाई पनि पत्रसँगै प्रदान गर्नुहोस्।
 • पत्र लेख्दा विनम्र र व्यावसायिक शब्दको मात्रै प्रयोग गर्नुहोला। यदि तपाईको विद्यालयले बिरामी बिदा पत्रहरूको लागि स्थापित गरेको कुनै पनि नियम वा मापदण्ड दिएको छ भने त्यस कुरालाई विशेष ध्यान दिनुहोला।

स्कूल/कलेजलाई बुझाइने बिरामी बिदा पत्रको नमूना


मिति: २०२२/२/२२

श्रीमान [शिक्षक/प्राध्यापक/प्रधानाध्यापक] ज्यू

[तपाईको विद्यालयको पुरा नाम]

[तपाईको विद्यालयको पुरा ठेगाना]

विषय: [१/२/३/४] दिनका लागि बिरामी बिदा बारे

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा, म यस बिद्यालयको कक्षा [तपाईको कक्षा] मा पढ्दै गरेको [छात्र/छात्रा] हुँ। [बिमारी/ज्वर/रोगको नाम] को कारणले गर्दा म अर्को [१/२/३/४] दिन विद्यालय आउन नसक्ने भएको छु भनी जानकारी गराउनका लागि, म यस पत्र लेख्दैछु। मैले [रोगका लक्षणहरू] अनुभव गरिरहेको हुदाँ, बिद्यालय आउने अवस्था नभएको र निको हुन घरमै बस्नु आवश्यक भएको छ।

मेरो स्वास्थ्यमा केही सुधार हुने बित्तिकै म विद्यालयमा उपस्थित हुनेछु र छुटेको काम वा कार्यहरू निरन्तरता दिनेछु। यद्यपि, मलाई लाग्छ कि स्कूलमा फर्कनु अघि पूर्ण रूपमा निको हुनको लागि समय लिनु आवश्यक छ। यस बीचमा, कृपया मलाई मेरो पढाइलाई निरन्तरता दिन घरमै पूरा गर्न सक्ने कुनै गृहकार्य छ भने मलाई जानकारी दिनुहुन आग्रह गर्दछु।

यस समयमा मेरो समस्या बुझी दिनुभएकोमा धन्यवाद!

भवदीय,

[तपाईको हस्ताक्षर]

[तपाईको नाम]

[तपाईको कक्षा र खण्ड]

[तपाईको ठेगाना]


Note: This Microsoft office word file is in Preeti Font. If you don’t have a Preeti Font then please download it.

Here is more Sample of Letters in Nepali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Roman to Nepali Unicode

Convert Roman font to Nepali Unicode font.

Nepali Unicode to Preeti

Convert Nepali Unicode font to Preeti font.

Preeti to Nepali Unicode

Convert Preeti font to Nepali Unicode font.